See-pheasantfarm.com 

      ฟาร์มไก่ฟ้า   0818534789

                           Line ID :Unclebanfarm


 

 

 

My marquee text

 

 

 

 

ใบกำกับการซื้อขายไก่ฟ้าไทย


 สพภ.นำร่องสู่เชิงพาณิชย์

สัตว์ป่ามีอนาคตอย่าง "ไก่ฟ้า" เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่

ที่น่าจับตาเมื่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ หรือ สพภ.(องค์กรมหาชน)

เข้ามาส่งเสริมการเพาะเลี้ยงใน

เชิงพาณิชย์ผู้สนใจเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

หลังมีการประกาศตามกรอบเจตนารมณ์ของ

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 กำหนดให้

ไก่ฟ้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครอบจำนวน

 59 ชนิดที่สามารถนำมาเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้

 "ท่องโลกเกษตร" อาทิตย์นี้มีโอกาสติดตาม

 ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์

 ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชีวภาพสำนักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

หรือ สพภ.(องค์ กรมหาชน) และคณะเยี่ยมชม

ฟาร์มเลี้ยงไก่ฟ้า

 ซึ่งเป็นฟาร์มไก่ฟ้านำร่องของ สพภ.ในการพัฒนา

การเลี้ยงไก่ฟ้าสู่

เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร

 "สวัสดีค่ะทุกๆ ท่าน "กล่าวต้อนรับพวกเราก่อนพา

เยี่ยมชมภายในฟาร์ม

โดยจุดแรกจะเป็นโรงเรือน

สำหรับเพาะฟักและกรงอนุบาลลูกอ่อน

พร้อมดูขั้นตอนการตรวจสอบเชื้อของไข่แต่

ละใบโดยเครื่องมืออันทันสมัย

 โดยสังเกตดูว่ามีเส้นเลือดหรือไม่

 หากไม่มีก็แสดงว่าไข่ใบนั้นไม่มีเชื้อที่พร้อมจะ

ฟักเป็นลูกเจี๊ยบ

และสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้

 "ทุกๆ เช้าเราจะต้องมาตรวจดูตามกรงต่างๆ

 ว่าไก่ตัวใดไข่หรือไม่

 จากนั้นก็เก็บรวบรวมไข่ให้ได้ 10-30

ใบแล้วนำมาเข้าตู้อบประมาณ 3 วัน แล้วตรวจดู

เชื้อว่ามีหรือไม่

ถ้ามีก็คัดแยกออกมาเพื่อเพาะฟักเป็นลูกอ่อนต่อไป

เผยระหว่างนำชมโรงเพาะฟัก

   เผยต่อว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมซื้อลูกไก่เนื่องจาก

สามารถนำไปเลี้ยงต่อได้ทันที 

ขณะที่บางคนมีปัญหาในการนำพาไปก็เลือกที่จะ

ซื้อไข่ไก่เพื่อนำไปเพาะฟักเองแทน

 ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ฟาร์มก็จะมีการรับประกันให้ด้วย 

ส่วนขั้นตอนการ

เพาะฟักเวลาฟักประมาณ 22 วันก็จะออกเป็นลูกเจี๊ยบ

 จากนั้นก็นำไปกกไฟขนาด 25 วัตต์ ประมาณ 15 วัน

จึงจะนำมาเลี้ยงในกรงต่อไป

 หลังจากเดินดูโรงเรือนเพาะฟักพร้อมขั้นตอน

การเพาะฟักอยู่พักใหญ่

จากนั้นจึงเดินไปที่กรงขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

 ปัจจุบันมีอยู่ 152 กรง

และกรงอนุบาลลูกเจี๊ยบอีก 44 กรง ซึ่งตั้งอยู่ติดกัน

 มีทั้งกรงเดี่ยว

เลี้ยงตัวเดียว กรงคู่สำหรับการผสมพันธุ์และกรงที่

เลี้ยงรวมกันหลายๆ

ตัวสำหรับขุนเพื่อการจำหน่ายมีทั้งไก่ฟ้าสายพันธุ์ไทย

และสายพันธุ์ต่างประเทศ

โดยสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ 

ไก่ฟ้าสีทอง ไก่ฟ้าหลังขาว พญาลอ หน้าเขียว หลังขาว

 จันทบูร ไก่ฟ้าเลดี้ ไก่ฟ้ารีฟ นกยูงไทย ไก่จุก