See-pheasantfarm.com 

      ฟาร์มไก่ฟ้า   0818534789

                           Line ID :Unclebanfarm


 

 

 

My marquee text

 

 

เพาะเลี้ยงไก่ฟ้า

 

 

 

 

การใช้แฝกหรือสังกะสีต่อขึ้นเพื่อปิดกรงข้างๆไม่ให้

มีให้รู้หรือเห็นเพราะเป็นการข่มกันจนเกิดปัญหาจน

เตะกรงทำร้ายอุปกรณ์ได้

 

 

ป้ายประวัติการติดตามของลูกไก่ฟ้าทะเบียนบันทึก

 

ลูกไก่ฟ้า

 

กรงอนุบาลเพาะเลี้ยงลูกไก่ฟ้า

 

เก็บไข่ไก่ฟ้าก่อนเข้าตู้ฟัก

 

 

ตู้ฟักไข่ไก่ฟ้า

 

การเก็บรักษาไข่ไก่ฟ้า

               ไข่ไก่ฟ้าที่จะฟักได้ผลดีที่สุดนั้นไม่ควรจะเก็บไว้นานจะ

ฟักได้เร็วเปอร์เซนต์ฟักออกจะสูง  เมื่อเก็บไข่ไก่ฟ้าจากกรงแล้ว

ควรเอาเข้าตู้ฟักทันที  ถ้าจำเป็นต้องเก็บเอาไว้เก็บ

โดยวางไข่ไก่ฟ้าให้ปลายด้านแหลมลงและทำมุม  45 อาศา 

 กลับไข่ไก่ฟ้าทุกวันวันละ  3  ครั้ง 

 โดยหมุนกลับไปอีกด้านหนึ่ง  90  องศา 

และไข่ไก่ฟ้าจะอยู่ในลักษณะตั้ง

  45  อาศา  เท่าเดิม  อุณหภูมิในห้องเก็บไข่ไก่ฟ้าควรเก็บ

สม่ำเสมอคือระหว่าง  50-60  ฟาเรนไฮ  

ทำบ้านรังให้กับไก่ฟ้าและไก่จุก

                                                                                                                                                                                                                           

    

                     

  

 

สำหรับไก่จุกนั้นจำเป็นมากที่ต้องหาบ้านให้เพราะตัวเมียจะเข้าไปทำรังไข่และ

เริ่มทำรัง

ด้วยหญ้าหรือเศษใบไม้ส่วนบ้านของไก่ฟ้าและเอามาไว้ให้กับตัวเมียหลบตัวผู้

หรือวางไข่หรือว่าตัวเมียต้องการหลบตัวผู้เพื่อไม่ยอมให้ตัวผู้ผสมพันธุ์